Bonus zaštita lom+ 36

Bonus zaštita “Lom ekrana24”, namijenjena je isključivo mobilnim uređajima, i za ostale vrste elektroničkih uređaja ne može biti aktivirana.

Na rok od 24 mjeseca od datuma kupnje, pokriva isključivo jedniu štetu loma ekrana mobitela, uz obavezan samopridržaj od strane korisnika (sudjelovanje korisnika u trošku otklona štete, ili nabavke zamjenskog uređaja).

*detaljne Uvjete Bonus zaštite pronađite u Općim Uvjetima