Bonus zaštita lom+ 36

Bonus zaštita “Zaštita mobitela24”, namijenjena je isključivo mobilnim uređajima, i za ostale vrste elektroničkih uređaja ne može biti aktivirana.

Na rok od 24 mjeseca od datuma kupnje, pokriva isključivo fizičke štete cijelog mobitela, kao i izljev tekućine, uz obavezan samopridržaj od strane korisnika (sudjelovanje korisnika u trošku otklona štete, ili nabavke zamjenskog uređaja), kao i udar groma, poplavu i požar. Broj šteta nije ograničen na jednu štetu, već pokriva iznos popravaka do plaćene cijene uređaja.

*detaljne Uvjete Bonus zaštite pronađite u Općim Uvjetima